กิจกรรมเสวนา รายวิชาออกแบบชีวิต (life design)


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสวนา รายวิชาออกแบบชีวิต

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาร่วมงานกิจกรรมเสวนา 3 ในรายวิชาออกแบบชีวิต (life design)

ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เผยแพร่ นิทรรศการผลงานการออกแบบชีวิตนของนักศึกษา วิเคราะห์วิพากษ์แนวทางในการดำเนินชีวิต สรุปสิ่งที่นักศึกษา ได้จากการเรียนรายวิชานี้นำไปใช้ในการวางแผนชีวิตต่อไป

รวมถึงการจัดกิจกรรม mini concert จากคุณนภ พรชำนิ ,วง Sweat 16 และวง Bovini ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้