พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน


 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ คณาจารย์และคณะผู้บริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิฯและคณะ

ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน

ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้