ประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านออทิสติกในประเทศไทยวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านออทิสติกในประเทศไทย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการประชุม

การจัดประชุมขึ้นในครั้งนี้ ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักพัฒนาการเด็ก ผู้ดูแลเด็กทางด้านออทิสติกในประเทศไทย มาร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาเด็กออทิสติกในประเทศไทย ให้พัฒนา อย่างทั่วถึงในประเทศไทย

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้