อบจ.ลำปางมุ่งสร้างความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา


วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และทีมคณะจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เดินทางมาตรวจสอบความปลอดภัยของฐานต่าง ๆ ภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ สวนสาธารณะหนองกระทิง

ซึี่งอยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวว่า ได้สำรวจตรวจตามฐานต่าง ๆ ซึ่งการสร้างสนามเด็กเล่นแนวแอดเวนเจอร์หรือการผจญภัย อาจทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นต่าง ๆ ชำรุดเร็วขึ้น ดังนั้นการจัดระบบการเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยจัดเช็ครายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน หากอุปกรณ์ใดชำรุด หรือพิจารณาแล้วว่าอันตรายต้องปิดการเล่นจุดนั้น โดยติดป้ายเตือนหรือพันเทปรอบบริเวณเพื่อแสดงให้ทราบว่า ห้ามเล่น ยกตัวอย่าง บ้านบนต้นไม้ที่มีการปีนป่าย ก็ต้องแลกกับการผจญภัย ก็ต้องทำราวกั้นทั้งสองด้าน และควรมีเครื่องกันกระแทกกรณีตกหล่น เช่น ตาข่าย
 
ส่วนฐานที่มีการไต่เชือกระหว่างต้นไม้ ก็เช่นกันควรมีที่กันกระแทกหรือตาข่ายกั้นและเชือกเซฟตี้ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เล่นผจญภัยและเรียนรู้ที่จะเซฟตี้สร้างตวามปลอดภัยให้ตนเอง เป็นต้น
 
ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาไม่อาจนำเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นทางอุตสาหกรรมมาใช้ได้ จึงต้องปรับประยุกต์ตามความเหมาะสม นำเอาธรรมชาติมาเป็นแนวป้องกัน เช่น เรื่องของคำเตือน การกำหนดกฎเกณฑ์ อย่างน้อยพ่อแม่ที่ไปเฝ้าจะได้อ่านและรู้ถึงข้อจำกัดของฐานการเล่นต่าง ๆ ถือเป็นการสร้างความสมดุลย์ระหว่างกัน สร้างความปลอดภัยและการผจญภัยไปด้วยกัน ส่วนจุดใดที่อาจเป็นอันตรายต้องมีป้ายแจ้งเตือนให้ทราบ
 
 
 
ด้านนางสุพรรณี กล่าวว่า อบจ.ลำปางมียินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็ก โดยอบจ.ลำปางมัความตั้งใจที่จะสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านของเด็ก ๆ
 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ และต้องยอมรับว่าการสร้างฐานต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางจุดมีการเร่งสร้างเพื่อให้ทันต่อการจัดงานวันเด็กที่ผ่านมา เช่น ลานน้ำพุ และการนำยางเก่ามาจัดวางกับทราย จึงอาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยมากนัก
 
แต่เมื่อคณะได้เดินทางมาศึกษาสภาพพื้นที่ และให้คำแนะนำในแต่ละฐาน ทางอบจ.ก็ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและจะเร่งไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ทุกคน
 
อย่างไรก็ตาม นอกจากคำแนะนำของ รศ.นพ.อดิศักดิ์ที่ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้ว ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเล่น ช่วยดูแลบุตรหลานของท่าน กรณีมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามการเล่นบางฐาน ซึ่งเด็กเล็กอาจจะไม่รู้และเล่นซุกซนจนอาจเกิดอันตรายแก่ตนเอง
 
ซึ่งนอกจากผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านแล้ว ทาง อบจ.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดเพื่อตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยด้วยเช่นกัน .
 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้