การตอนรับ คณะ อาจารย์และนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ คณาจารย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้การตอนรับ คณะ อาจารย์และนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้