หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย


วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ม.มหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.นุชนาฎ รักษี รองผู้อำนวยการด้านวิจัย และ อาจารย์ ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา

ให้การต้อนรับ Dr. Lam Pui Ching, Jessie จาก the Education University of Hong Kong ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัย และห้องกิจกรรม The safety Hunter  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ของสถาบันฯ อีกด้วยโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้