มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้