ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” 


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี อดีตผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”  ในวันที่ 2 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “มหิดลทยากร”, “รางวัลคนดีศรีมหิดล” “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ” และ “รางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์” ประจำปี 2562  เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้