กิจกรรมรักษ์โลก ลดโลกร้อน จากกิจกรรมแปลงขยะให้เป็นประโยชน์

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมรักษ์โลก ลดโลกร้อน จากกิจกรรมแปลงขยะให้เป็นประโยชน์ จาก YOLO-Zero Waste Your Life เรียนรู้วิธีการจัดการกับขยะเพื่ออนาคต ร่วมกันทำ Workshop จานรองแก้วจากพลาสติกเหลือใช้

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้