อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย


ขอเชิญชวน ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล ครูการศึกษาพิเศษ กุมารแพทย์ พยาบาลเด็ก นักจิตวิทยา
นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางเด็ก และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้