กิจกรรม“วันภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2563


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานและกล่าวเปิด กิจกรรม“วันภูมิใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีแก่เด็กนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 32 คน ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

และพร้อมทั้งมอบใบรับรองให้แก่เด็กนักเรียน ภายในงานมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ของที่ระลึก

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้