อบรมเชิงปฏิบัติการ 🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขอเชิญครู พยาบาล นักจิตวิทยา นักศึกษา และผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
🎯 การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 02-4410602-10 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 1422 คุณปุณยวีร์ หรือ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)
 
 
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้