THAI Model

โปรแกรมส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษที่บ้าน ในบริบทสังคมไทย
ปรับเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง เด็กพูดช้า เด็กพัฒนาการล่าช้าคู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ

THAI MODEL คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพ่อแม่คนไทย ให้เข้ากับบริบทของคนไทย
จากประสบการณ์นานนับ 10 ปี ผ่านกระบวนการคิด การทดลอง และลงมือทำ ของกลุ่มพ่อแม่ แพทย์ และนักวิชาชีพ
ทุกๆ การถ่ายทอดเราใช้หัวใจคิด เราต้องการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ดูแล เข้าใจในตัวตนของเด็กๆ มากกว่ามองแค่สิ่งที่แสดงออกมา เพราะนั่นไม่ใช่คำตอบของคำถาม
…เรามาช่วยกันเลี้ยงดูเด็กด้วยหัวใจ
…เรามารักในสิ่งที่เด็กเป็น
…เรามาช่วยกันพัฒนา ส่งเสริม ศักยภาพในสิ่งที่เด็กมี
…เรามาสร้างโลกใบใหม่ให้เด็กอยู่
… เพียงแค่ เราเปลี่ยนมุมมอง – เปลี่ยนวิธีคิด – เปลี่ยนการกระทำ
“เราก็เปลี่ยนโลกทั้งใบให้ลูกมีความสุขได้”
ติดตามรายละเอียดของการสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ สร้างเด็กให้เป็นเด็ก สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข กับ สารคดีการดูแลเด็กพิเศษ “ฉบับความสุข”

Image is not available
วีดีโอนี้บอกเล่าเรื่อง THAI MODEL
แนวทางเบื้องต้นการสังเกตเด็กพิเศษ
และ บันได 5 ขั้น การเริ่มต้นส่งเสริมพัฒนาการลูก
Image is not available
ความรู้สึกที่บีบคั้นหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ คือ
“การรับรู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ”
Image is not available
สัมพันธภาพ คืออะไร?
สัมพันธภาพช่วยให้ลูกดีขึ้นได้อย่างไร
สัมพันธภาพของคุณกับลูกดีแค่ไหน ดีหรือยัง มากพอหรือยัง
Image is not available
เล่นกับลูก สำคัญมาก...“แค่เล่น” สามารถทำให้พัฒนาการของเด็กพิเศษดีขึ้น
“เล่น” ทำให้ร่างกายแข็งแรง“เล่น” ทำให้เด็กอยากสื่อสาร ทำให้เด็กพูดได้
“เล่น” ทำให้ชีวิตมีความสุขได้
Image is not available
ลูกสื่อสารได้อย่างไรบ้าง
ภาษากาย สีหน้า แววตา ท่าทาง ที่ลูกแสดงออก
รู้ได้อย่างไร...ว่าลูกกำลังสื่อสาร ลูกสื่อสารอะไร
พื้นฐานของการทำให้เด็กสื่อสารได้ดี ได้เก่ง คือ ภาษากาย
Image is not available
วีดีโอนี้บอกเล่า วิธีการ แนวทางส่งเสริมให้ลูกพูดคุย สื่อสาร โต้ตอบ ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันและการเล่นในครอบครัว
Image is not available
การกรีดร้อง ที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผล
.... การเดินไปมาทั้งวัน นั่งเหม่อลอย มองของหมุนๆทั้งวัน
.... กระโดดขึ้นลง เดินเขย่งเท้า หมุนตัว ทั้งวัน
และอีกหลากหลายพฤติกรรมของลูกที่ดูแปลกๆ ที่ทำซ้ำๆ แปลความหมายไม่ได้ และดูเหมือนเป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่สบายใจเมื่อเห็น
Image is not available
กิจวัตรประจำวันที่ทำทุกวัน สามารถฝึกทักษะที่ดีให้กับลูกได้
... การเล่นกับลูก ก็ถือเป็นฝึกร่างกายได้ดี
... ทุกกิจกรรมที่ทำกับลูก ถือเป็นการจดบันทึกในความทรงจำให้กับลูก
.... อยู่บ้านอย่างไรให้ได้เวลาคุณภาพ
Image is not available
วีดีโอนี้ มาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ ความคิด และมุมมองของคุณพ่อคุณแม่เส้นทางสายพิเศษ ที่ใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ ทุ่มเทดูแลลูกๆ โดยทิ้งเงื่อนไขของคำว่า”ทุกข์ใจ”ไว้ข้างหลัง
Slider

กิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ