ระยะเวลา 23 มี.ค. – 19 เม.ย. 2563

เกณฑ์การให้คะแนน/ตัดสินผลงาน มี 4 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน

  1. ผลงานที่ปรากฏในคลิป ต้องเป็นการออกแบบจริง และผู้สูงอายุได้ปฏิบัติจริงในบ้าน
  2. วิธีการที่ปรากฏในคลิป ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างเด็ดขาดอย่างน้อย 2 เมตร หรือมีผนังประตูกั้น, สามารถล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้ง่าย, สิ่งของต่าง ๆ รอบตัวผู้สูงอายุต้องไม่ปนเปื้อนน้ำลายเสมหะของผู้อื่นจากการไอจาม
  3. ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารกับลูกหลานได้ง่ายเมื่อมีอาการฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกหลานนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
  4. ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและมีความสุขมากที่สุดในการปฏิบัติตาม

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 1

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 2

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 3

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

ประกวดคลิปสั้น ครั้งที่ 4

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด *ผู้ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งทราบและขอหลักฐานยืนยันตัวตนในการรับรางวัล


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้