ถวายพระพรชัยมงคง พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี
ถวายพระพรชัยมงคง พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้