กิจกรรมเล่นรู้อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมเล่นรู้อนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของน้อง ๆ หนู ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563″

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

1. กิจกรรมมองหน้าฉันสิ เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญาในด้านการสังเกต การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ตามข้อตกลงดังนั้น 1.ครูเปิดเพลงเด็กๆทำท่าประกอบเพลงตามจินตนาการ เมื่อเพลงหยุด เด็กหยุดในท่านั้น และรอดูใบหน้าว่าครูจะให้ปฏิบัติอะไร
2. กิจกรรมอายุและวันเกิด เด็กเลือกวันเกิด เดือนเกิด ไปติดลงในตารางแล้วนับวันและเดือนว่าวันไหน เดือนไหน ที่เด็กเกิดน้อยและมากที่สุด
3. กิจกรรม ชื่อ-นามสกุล เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเป็นคู่เมื่อเพลงหยุดให้บอกชื่อคู่ของตนเองและบอกชื่อเพื่อนที่ไม่ใช่คู่ของตนเอง
4. กิจกรรมเค้กนี้หนูให้แม่ เป็นกิจกรรมที่ระลึกถึงพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณสมบัติของการให้
5. กิจกรรมฉลากคำสั่ง เด็กๆหยิบฉลาก และทำท่าทางตามคำสั่งที่ครูอ่านให้ฟัง
6. กิจกรรมคำตรงกันข้าม เด็กๆหยิบฉลากและทำท่าทางตรงกันข้ามเพื่อตามหาคู่ของตนเอง
7. กิจกรรมจระเข้ขึ้นบก ขออาสาสมัคร1คนเป็นจระเข้ ส่วนเด็กคนอื่นๆเป็นคนอยู่บนบก เมื่อครูพูด”น้ำท่วม” จระเข้จะขึ้นบนบก เมื่อจระเข้โดนใคร คนนั้นต้องเป็นจระเข้แทน
8. กิจกรรม มองหน้าฉันสิ –ตัวเรา -เรียนรู้เรื่องตัวเรามีชื่ออายุ การเจริญเติบโต รูปร่างลักษณะต่างๆและมีอารมณ์ต่างๆเช่น เศร้า ดีใจ โกรธ -เด็กๆประดิษฐ์ตุ๊กตาอารมณ์ -ประดิษฐ์ของขวัญวันแม่


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้