การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้