เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ ให้สัมภาษณ์เรื่อง “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก”

คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้