Happy WorkPlace กับการพัฒนาเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “Happy WorkPlace กับการพัฒนาเด็ก”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 28 มิถุนายน 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้