การสร้างสมดุล บริษัทชีวิตเด็กจำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
 
ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การสร้างสมดุล บริษัทชีวิตเด็กจำกัด”
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้