ทักษะ EF ในเด็ก!!


ทักษะ EF ในเด็ก!!
วิทยากร อาจารย์ ดร. นุชนาฏ รักษี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้สัมภาษณ์เรื่อง ” ทักษะ EF ในเด็ก!! “
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 5 – 6  ก.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้