เล่นกับลูกยุค โควิด !!


เล่นกับลูกยุค โควิด !!
วิทยากร อาจารย์ ธนวัตน์ ธรรมโชติ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้สัมภาษณ์เรื่อง ” เล่นกับลูกยุค โควิด !! “
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 8 ก.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้