เริ่มต้นอย่างไร เมื่อลูกพัฒนาการล่าช้า!!


เริ่มต้นอย่างไร เมื่อลูกพัฒนาการล่าช้า!!

วิทยากร ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้สัมภาษณ์เรื่อง ” เริ่มต้นอย่างไร เมื่อลูกพัฒนาการล่าช้า!! “
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 12 ก.ค. 64


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้