ทางออกปัญหาเด็กเรียนออนไลน์ช่วง COVID-19 ( 29 ก.ค.64 )

ทางออกปัญหาเด็กเรียนออนไลน์ช่วง COVID-19
ร่วมพูดคุยโดย
ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (อ.เมย์)
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้