Ep 20 เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New Normal-3 ( 29 กรกฎาคม 2564 )

วิทยากร
1. ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋)
กุมารแพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เจ้าของเพจ…….หมอโอ๋เลี้ยงลูกนอกบ้าน
หัวข้อ “รอดโควิดได้ด้วย Home Isolation”
จากประสบการณ์จริงของหมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน..และครอบครัว

2. คุณภัสสราณัฐ สิงห์ทอง
หัวข้อ แชร์ประสบการณ์การกักตัวที่บ้านช่วงโควิด-19

เนื้อหาประจำวัน
1. ความรู้ทางด้านวิชาการจากคณาจารย์และครูศูนย์เด็กปฐมวัย
2. กิจกรรมสาระความรู้สำหับคุณครูและผู้ดูแลเด็ก
3. สนทนาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดูแลเด็กๆ
4. ทริคและเคล็ดลับดีๆ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและการดูแลเด็กๆ
5. พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาประจำวัน
โดย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถติดตามรับชมสดๆ ทางซูม
และเฟซบุ๊กไลฟ์เพจ NICFD Mahidol
ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-10.00 น.
—————————————–
ลิ้งก์เข้าระบบซูม
https://bit.ly/3w25Nbl
Meeting ID: 977 0750 3884
Passcode: 991166
สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตามเนื้อหาอื่นๆ ประจำวันได้ที่
Line Open chat https://bit.ly/3h2Oz9Jโปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้