มิติของแพทย์แผนจีนกับสุขภาพเด็ก

พัฒนาเด็กไทยก้าวทันโลก
วิทยากร : อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
เรื่อง : มิติของแพทย์แผนจีนกับสุขภาพเด็ก

ดำเนินรายการโดย : อานนท์ พลรัตนโยธิน / จรุงกาญจน์ จตุรพิธพร
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 18 ส.ค.64


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้