ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3)

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) จัดขึ้นโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ (CSIP) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน และสนับสนุนโรงเรียนปลอดภัย พร้อมทั้ง เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School”

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “คุย 3 อ. (อ้วน,อาหาร,ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน “ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก” มีเครือข่ายคุณครู และผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบออนไลน์


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้