เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ

วันที่ 19 กันยายน 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 หัวข้อ “เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ”

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและ ให้ความรู้ ซึ่งมีวิทยากรครั้งนี้ 4 ท่าน คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ ให้ความรู้ในเรื่อง “ตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ยุคอวกาศ”

2. อาจารย์ ดร.ประภัสสร พวงสำลี ให้ความรู้ในเรื่อง “สร้างสรรค์สมองด้วยดนตรี”

3. คุณครูปราณี หุ่นปั้น ให้ความรู้ในเรื่อง “ไอเดีย..งานประดิษฐ์สไตล์สร้างสรรค์”

4. คุณครูนันท์กนก พัชรนิธิอำไพ ให้ความรู้ในเรื่อง “ทดลองวิทย์พิชิตธรรมชาติ”

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็กเราร่วมอบรมในครั้ง นี้ กว่า 1800 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application และ Live สดผ่าน Facebook


ดูคลิป

 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้