เตรียมความพร้อมเด็กเข้า ป.1ในสถานการณ์โควิด-19

วิทยากร : อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล นักจิตวิทยา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กเเละครอบครัว

ดำเนินรายการโดย : อานนท์ พลรัตนโยธิน / จรุงกาญจน์ จตุรพิธพร ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 13 ก.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้