การรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 21 ก.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้