การเยี่ยมบ้านออนไลน์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ครูจิราภา สิงห์เงา
อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน
 
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 22 ก.ย.2564
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้