การเลี้ยงเด็กที่ไม่มีพี่น้อง และการดูแลเด็กขาดธรรมชาติ

วิทยากร : ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 14 ก.ย.2564

 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้