เลี้ยงลูกเติบใหญ่ อยากให้มีอายุขัยกี่ปี

วิทยากร : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและตรอบครัว ม.มหิดล
เรื่อง เลี้ยงลูกเติบใหญ่ อยากให้มีอายุขัยกี่ปี
 
ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 15 ก.ย.2564

 
 
โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้