การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ยุคโควิด19

วิทยากร : อ.ประพา หมายสุข สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการ : อานนท์ พลรัตนโยธิน

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 27 ก.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้