เด็กที่มีความเสี่ยงภาวการณ์เรียนรู้บกพร่อง : รู้จัก เข้าใจ ช่วยเหลือในบริบทที่บ้าน

วิทยากร – ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
เรื่อง – เด็กที่มีความเสี่ยงภาวการณ์เรียนรู้บกพร่อง
: รู้จัก เข้าใจ ช่วยเหลือในบริบทที่บ้าน
ดำเนินรายการ – อานนท์ พลรัตนโยธิน
 
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
ออกอากาศในวันที่ 4 ต.ค. 2564
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้