บทเพลง “เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา”

คุณอุ้ม คิตะมูระและครอบครัว

คุณอุ้ม คิตะมูระเป็น.นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาและคุ้มครองเด็กของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล.ได้ร่วมกับครอบครัวที่น่ารักสร้างสรรค์บทเพลง “เพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา”..บทเพลงสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 หรือ sdg 2030

ตอนนี้อุ้มทำ 1.บทเพลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนที่เราแต่งขึ้น และทำออริจินอลเอง 2.นิทานร้อยกรอง SDGs 18 เล่ม (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์) 3.สมุดสติกเกอร์ยุวทูต SDGs (กำลังอยู่ระหว่างการสร้างสรรค์) ให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง อยากศึกษาพัฒนากระบวนการเพื่อการสร้างจิตสำนึกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ของเด็กๆค่ะ

ตั้ั้งแต่อุ้มคุยกับลูกเรื่อง SDGs เค้าประหยัดไฟ กำหนดเวลาเปิดแอร์แค่ไม่กี่นาทีก่อนนอน และปิดทันทีที่ตื่น ประหยัด น้ำ ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ไม่ทานขนมถุงๆ เพราะจะเป็นการเพิ่มขยะ สนใจเรื่องน้ำท่วมและสาเหตุ โลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ผลที่เห็นได้ชัดคือ ค่าไฟบ้านอุ้มลดลง ประมาณ 500 บาทค่ะ และจากการสังเกตุบทสนทนาของเค้าลูกๆอุ้มเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดค่ะ


 


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้