โภชนาการเด็กปกติ และเด็กกินยาก ยุคโควิด

 วิทยากร – ครูเพ็ญนภา นาคหล่อ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการ – อานนท์ พลรัตนโยธิน

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 5 ต.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้