นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อยุธยา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จ.อยุธยา

นำโดย ท่านนายกวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ นำเสื้อชูชีพเด็กเล็ก
พร้อมสื่อการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ มอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดเกรียบ ตามที่ทางเทศบาลขอรับการสนับสนุน

โดยนายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ ได้มอบหมายให้ นายวีระยุทธ ไวยทิ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯและนางมนัสวี บุญมี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบให้กับนักเรียน

 
โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้