การส่งเสริม EF ของเด็กในยุคโควิด

วิทยากร ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “การส่งเสริม EF ของเด็กในยุคโควิด”

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 12 ต.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้