เด็กยุคใหม่กับกิจกรรมด้านดนตรี

วิทยากร – ดร.ประภัสสร พวงสำลี
อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
 
โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 11 ต.ค. 2564

 
 

โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้