เด็กปฐมวัย กับความเข้าใจเรื่องความตายและการพลัดพราก”

วิทยากร – ครูปภัสวรรณ มาดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน

ให้สัมภาษณ์เรื่อง “เด็กปฐมวัย กับความเข้าใจเรื่องความตายและการพลัดพราก” ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 18 ต.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้