แชร์ประสบการณ์กิจกรรมอนุบาลแบบ New Normal

วิทยากร – ครูสิริกุล สวรรณสิงห์ ครูปฐมวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 26 ต.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้