เด็กเติบโตในครอบครัวWiFi

วิทยากร – ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก”

คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 01 พ.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้