การฝึกจี้กงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิทยากร : อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย : อานนท์ พลรัตนโยธิน

ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 02 พ.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้