สติ กับการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

วิทยากร : อาจารย์ ดร. ธีรตา ขำนอง Ph.D. (ฺBuddhist Studies)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย : อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 3 พ.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้