พื้นที่เล่นเรียนรู้

วิทยากร – อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง

ออกอากาศในวันที่ 8 พ.ย.2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้