รู้จักภัยพิบัติ จักรู้รอดปลอดภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว”

เรื่อง “รู้จักภัยพิบัติ จักรู้รอดปลอดภัย”

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2564
โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้