วินัยของเด็กเมื่ออยู่บ้านในยุคโควิด

วิทยากร ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “วินัยของเด็กเมื่ออยู่บ้านในยุคโควิด” ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก”

คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 07 ธ.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้