รู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย

วิทยากร – อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน เรื่อง รู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 14 ธ.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้