การเลือกของเล่นให้เหมาะแต่ละวัย

วิทยากร -นางสาวสุปราณี หุ่นปั้น
ครูปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
เรื่อง การเลือกของเล่นให้เหมาะแต่ละวัย

โดย – อานนท์ พลรัตนโยธิน
ในรายการ “พัฒนาเด็กไทย…ก้าวทันโลก” คลื่น เอ.เอ็ม 1467 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง ออกอากาศในวันที่ 15 ธ.ค. 2564


โปรดแสดงความคิดเห็น
แชร์หน้านี้